+420 602 513 006
katerina.hamzova@casopisenergetika.cz

ELEN 2021

ELEN 2021

Konference Elektroenergetika 2021 (ELEN 2021), která je 11-ročníkem této akce zaměřené na problémy z oblasti elektroenergetiky a souvisejících oborů v oblasti vědy výzkumu a pracovních zkušeností. Konference poskytuje prostor pro sdílení a výměnu cenných informací a zkušeností, navazování kontaktů a společenská setkání pracovníků z oblasti výzkumu, průmyslu, vzdělávání i veřejné sféry.
Konference je pořádána Katedrou elektroenergetiky z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a Katedrou zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze.

Říjen 2022
Nebyla nalezena žádná událost!